เรื่องย่อ

อนิเมะ Tatakau Shisho The Book of Bantorra

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ซับไทย ในโลกที่คนตายกลายเป็นหนังสือและเก็บไว้ในห้องสมุด Bantorra ที่ผู้อ่านหนังสือสามารถเรียนรู้ในอดีตห้องสมุด Bantorra Library ของพวกเขาเก็บรักษาไว้โดยบรรณารักษ์อาวุธที่ใช้อำนาจกายสิทธิ์และศัตรูของพวกเขาเป็นสังคมทางศาสนาที่เรียกว่า Sindeki Kyoudan Tatakau Shisho The Book of Bantorra ซับไทย

#tatakau shisho: the book of bantorra พระเอก  ,  #tatakau shisho the book of bantorra ตอนที่ 1 facebook

 

 

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 01

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 02

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 03

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 04

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 05

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 06

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 07

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 08

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 09

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 10

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 11

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 12

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 13

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 14

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 15

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 16

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 17

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 18

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 19

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 20

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 21

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 22

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 23

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 24

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 25

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 26

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 27

 

 

 

ดูสำรอง

สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 01 ซับไทย

สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 02 ซับไทย

สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 03 ซับไทย

สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 04 ซับไทย

สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 05 ซับไทย

สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 06 ซับไทย

สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 07 ซับไทย

สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 08 ซับไทย

สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 09 ซับไทย

สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 10 ซับไทย

สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 11 ซับไทย

สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 12 ซับไทย

สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 13 ซับไทย

สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 14 ซับไทย

สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 15 ซับไทย

สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 16 ซับไทย

สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 17 ซับไทย

สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 18 ซับไทย

สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 19 ซับไทย

สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 20 ซับไทย

สำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 21 ซับไทย

สำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 22 ซับไทย

สำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 23 ซับไทย

สำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 24 ซับไทย

สำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 25 ซับไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin