เรื่องย่อ

ในโลกที่คนตายกลายเป็นหนังสือและเก็บไว้ในห้องสมุด Bantorra ที่ผู้อ่านหนังสือสามารถเรียนรู้ในอดีตห้องสมุด Bantorra Library ของพวกเขาเก็บรักษาไว้โดยบรรณารักษ์อาวุธที่ใช้อำนาจกายสิทธิ์และศัตรูของพวกเขาเป็นสังคมทางศาสนาที่เรียกว่า Sindeki Kyoudan

 

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 01

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 02

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 03

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 04

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 05

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 06

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 07

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 08

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 09

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 10

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 11

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 12

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 13

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 14

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 15

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 16

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 17

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 18

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 19

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 20

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 21

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 22

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 23

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 24

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 25

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 26

Tatakau Shisho The Book of Bantorra ตอนที่ 27

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin