เรื่องย่อ

หลังจากหลีกเลี่ยงการชนกับดาวเคราะห์น้อยอย่างฉับพลัน Sidonia ได้กำหนดเส้นทางสำหรับระบบ Lem เพื่อกวาดล้างรัง Gauna Having narrowly avoided the collision with the asteroid, the Sidonia sets a course for the spacecraft system so as to wipe out the Gauna nest.

 

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 01

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 02

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 03

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 04

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 05

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 06

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 07

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 08

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 09

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 10

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 11

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 01

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 02

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 03

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 04

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 05

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 06

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 07

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 08

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 09

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 10

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 11

Sidonia no Kishi: Daikyuu Wakusei Seneki อัศวินอวกาศ ภาค 2 ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin