เรื่องย่อ

เรื่องย่อ schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ

schwarzesmarken ซับไทย ปีเป็น 1983 สงครามเย็นมีผลเต็มและมนุษยชาติอยู่ภายใต้การโจมตี คนแปลกหน้าแปลก ๆ ที่ชื่อ “เบต้า” ได้ลงมาสู่โลกโดยมีเป้าหมายในการทำลายชีวิตทั้งหมด ทหารได้รับมอบหมายให้นำร่องรบขนาดใหญ่ที่เรียกว่ายุทธวิธี Surface Fighters (TSF) เพื่อขับไล่ผู้รุกรานคนต่างด้าว แต่แนวหน้าจะถูกผลักดันให้กลับสู่เมืองที่ยังมีชีวิตอยู่

schwarzesmarken ซับไทย ได้กล่าวถึงเรื่องราวของโทเทโอดอร์แบร์เบอร์และสมาชิกคนอื่น ๆ ของฝูงบิน TSF 666th ซึ่งเป็นหน่วยที่ไร้ความปราณีที่ให้คุณค่าแก่ภารกิจที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์สำเร็จลุล่วง ประจำการในเยอรมนีตะวันออกและนำโดยวีรบุรุษสงครามกัปตัน Irisdina Bernhard หน่วยนี้เชี่ยวชาญในการโจมตี counterassault บนเลเซอร์ BETA ระดับ แต่ฝูงบิน 666 คนพบว่าตัวเองมีศัตรูมากกว่าแค่กองกำลังคนต่างด้าวเมื่อมือใหม่ที่มองโลกในแง่ดี Katia Waldheim ร่วมกับฝูงบินดึงความสนใจจากตำรวจลับของเยอรมนีตะวันออก Stasi

#schwarzesmarken pantip  ,  #schwarzesmarken wiki

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 01

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 02

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 03

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 04

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 05

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 06

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 07

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 08

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 09

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 10

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 11

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 12

ดูสำรอง

สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 01 ซับไทย

สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 02 ซับไทย

สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 03 ซับไทย

สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 04 ซับไทย

สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 05 ซับไทย

สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 06 ซับไทย

สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 07 ซับไทย

สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 08 ซับไทย

สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 09 ซับไทย

สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 10 ซับไทย

สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 11 ซับไทย

สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 12 ซับไทย

สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 13 ซับไทย

สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 14 ซับไทย

สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 15 ซับไทย

สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 16 ซับไทย

สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 17 ซับไทย

สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 18 ซับไทย

สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 19 ซับไทย

สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 20 ซับไทย

สำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 21 ซับไทย

สำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 22 ซับไทย

สำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 23 ซับไทย

สำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 24 ซับไทย

สำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 25 ซับไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin