เรื่องย่อ

Kimito เด็กหนุ่มธรรมดาๆ ที่ถูกเข้าใจผิดว่าบ้ากล้ามและเป็นเกย์ จับมาอยูที่โรงเรียนสตรีของเหล่าคุณหนู เพื่อศึกษาเรื่องของสามัญชนก่อนที่จะผจญกับโลกความเป็นจริงหลังเรียนจบ

 

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 01

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 02

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 03

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 04

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 05

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 06

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 07

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 08

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 09

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 10

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 11

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 01

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 02

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 03

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 04

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 05

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 06

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 07

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 08

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 09

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 10

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 11

Ore ga Ojou-sama Gakkou ฮาเร็มโรงเรียนคุณหนู ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin