เรื่องย่อ

ชุดต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองนักดนตรีคลาสสิกที่ต้องการ Megumi “Nodame” Noda และ Shinichi Chiaki เป็นนักเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษา

 

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 01

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 02

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 03

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 04

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 05

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 06

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 07

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 08

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 09

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 10

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 11

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอน OAD

 

ดูสำรอง

 

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 01

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 02

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 03

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 04

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 05

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 06

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 07

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 08

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 09

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 10

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอนที่ 11

Nodame Cantabile Finale วุ่นรัก นักดนตรี ภาค3 ตอน OAD

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin