เรื่องย่อ

อนิเมะ Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า

Kyoukai Senjou no Horizon ซับไทย ในอนาคตอันไกลมนุษย์ทิ้งโลกที่หายนะและเดินทางไปยังอวกาศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปรากฏการณ์ที่ไม่รู้จักที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาเดินทางเข้าไปในอวกาศมนุษยชาติจะกลับมายังโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะพบว่าไม่มีชีวิตชีวายกเว้นประเทศญี่ปุ่น Kyoukai Senjou no Horizon ซับไทย

เพื่อรองรับประชากรมนุษย์ทั้งหมดขนาดกระเป๋าถูกสร้างขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างบ้านในชุมชน เพื่อหาวิธีที่จะกลับไปสู่อวกาศมนุษย์เริ่มสร้างประวัติศาสตร์มนุษย์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ในยุคปีพ. ศ. ปีพ. ศ. ปีพ. ศ. 2513 ประเทศที่มีขนาดพกพาบุกรุกและพิชิตญี่ปุ่นแบ่งอาณาเขตออกเป็นศักดินาศักดินาและบังคับให้ชาวญี่ปุ่นเดิมออกไป

#kyoukai senjou no horizon pantip  ,  #kyoukai senjou no horizon นิยาย

 

 

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 01

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 02

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 03

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 04

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 05

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 06

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 07

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 08

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 09

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 10

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 11

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 12

Kyoukai Senjou no Horizon ขอพาเธอไป ให้ไกลถึงสุดฟ้า ตอนที่ 13

 

 

 

ดูสำรอง

สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 01 ซับไทย

สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 02 ซับไทย

สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 03 ซับไทย

สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 04 ซับไทย

สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 05 ซับไทย

สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 06 ซับไทย

สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 07 ซับไทย

สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 08 ซับไทย

สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 09 ซับไทย

สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 10 ซับไทย

สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 11 ซับไทย

สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 12 ซับไทย

สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 13 ซับไทย

สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 14 ซับไทย

สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 15 ซับไทย

สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 16 ซับไทย

สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 17 ซับไทย

สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 18 ซับไทย

สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 19 ซับไทย

สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 20 ซับไทย

สำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 21 ซับไทย

สำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 22 ซับไทย

สำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 23 ซับไทย

สำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 24 ซับไทย

สำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 25 ซับไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin