เรื่องย่อ

อิซุมิ ชินอิจิ ที่ถูกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ปรสิต มาสิงแต่ทว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้สิงได้แค่แขนขวาของชินอิจิเท่านั้นเนื่องจากสิงมือขวาจึงตั้งชื่อว่า มิคกี้ ที่ตัดสินใจอยู่ร่วมกับชินอิจิ

 

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 01

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 02

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 03

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 04

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 05

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 06

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 07

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 08

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 09

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 10

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 11

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 12

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 13

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 14

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 15

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 16

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 17

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 18

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 19

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 20

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 21

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 22

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 23

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ตอนที่ 24

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin