Just Because

Just Because!

IMDb: 7.4/10
View: 974
Sound: ซับไทย

เรื่องย่อ

ช่วงฤดูหนาวของมัธยมปลายปีสาม ใกล้จบเทอมสองก่อนจะถึงเวลาที่จากรั้วมัธยมปลายและจบการศึกษา อิซึมิ เออิตะ ต้องย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิดและได้พบกับเพื่อนมัธยมต้นที่จากมาร่วมสี่ปี เรื่องราวจะกล่าวถึง การได้พบกันอีกทั้งของสหายเก่าในช่วงก่อนจบมัธยมปลาย ก่อนไปใช้ชีวิตตามทางของตน

Just Because! ตอนที่ 01

Just Because! ตอนที่ 02

Just Because! ตอนที่ 03

Just Because! ตอนที่ 04

Just Because! ตอนที่ 05

Just Because! ตอนที่ 06

Just Because! ตอนที่ 07

Just Because! ตอนที่ 08

Just Because! ตอนที่ 09

Just Because! ตอนที่ 10

Just Because! ตอนที่ 11

Just Because! ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Just Because! ตอนที่ 01

Just Because! ตอนที่ 02

Just Because! ตอนที่ 03

Just Because! ตอนที่ 04

Just Because! ตอนที่ 05

Just Because! ตอนที่ 06

Just Because! ตอนที่ 07

Just Because! ตอนที่ 08

Just Because! ตอนที่ 09

Just Because! ตอนที่ 10

Just Because! ตอนที่ 11

Just Because! ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin