เรื่องย่อ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Taito รู้สึกหดหู่มาก ๆ และยังคงฝันถึงแวมไพร์หญิงที่บอกว่าเธอให้ “ยาพิษ” แก่เธอ บางครั้งเขาก็คิดว่าเขาได้ยินเสียงของเธอเมื่อเขาตื่นตัว แต่หลังจากที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุที่ควรจะต้องฆ่าเขาโลกของทาอิโตเปลี่ยนแปลงอย่างมากและเขาตระหนักว่าฝันของเขาเป็นจริงมากกว่าที่เขาคิด

 

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 01

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 02

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 03

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 04

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 05

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 06

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 07

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 08

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 09

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 10

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 11

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 12

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 13

 

ดูสำรอง

 

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 01

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 02

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 03

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 04

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 05

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 06

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 07

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 08

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 09

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 10

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 11

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 12

Itsuka Tenma no Kuro Usagi ผู้พิทักษ์เจ็ดชีวิต ตอนที่ 13

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin