เรื่องย่อ

เรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายในสถาบัน Ayana ที่เป็นสถาบันที่เน้นทางด้านดนตรี มีกลุ่มของนักเรียนจำนวนสามคนที่เรียกว่า Hanasakura-kai ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสามารถมากที่สุด และเพื่อที่จะถูกคัดเลือก นักเรียนแต่ละคนจะต้องเข้าคลาสเรียน Star Frame ซึ่งในอนิเมะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนห้าคนที่พยายามที่จะเข้าสาขาดนตรีหลังจากถูก Ootori หนึ่งในสมาชิกของ Hanasakura-kai เห็นว่ามีความสามารถ

 

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 01

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 02

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 03

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 04

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 05

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 06

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 07

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 08

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 09

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 10

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 11

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 01

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 02

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 03

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 04

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 05

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 06

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 07

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 08

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 09

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 10

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 11

High School Star Musical สตาร์-มิว ดาวเด่นโรงเรียนดนตรี ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin