เรื่องย่อ

ภาค Spin Off ของ Hidan no Aria เรื่องของ Mamiya Akari รุ่นน้อง Rank E ชื่นชมรุ่นพี่ Aria H. Kanzaki ที่อยู่ Rank S ซึ่งเธอตั้งใจจะเป็นคู่หูของรุ่นพี่

 

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 01

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 02

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 03

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 04

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 05

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 06

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 07

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 08

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 09

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 10

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 11

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 01

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 02

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 03

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 04

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 05

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 06

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 07

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 08

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 09

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 10

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 11

Hidan no Aria AA อาเรียกระสุนแดงเดือด เอเอ ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin