เรื่องย่อ

เด็กนักเรียนม. ต้น ที่ใส่ใจกับเรื่องการใส่ชุดชั้นในอย่างแรงในขนาดที่สามารถมองปร๊าดเดียวก็รู้ว่าเพื่อนๆ รอบตัวเธอใส่ชั้นในกันยังไง และบอกได้ทันทีว่าบกพร่องตรงไหน เธอก็เลยตั้งชมรมชุดชั้นในขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนๆ ของเธอขึ้นมา

 

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 01

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 02

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 03

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 04

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 05

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 06

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 07

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 08

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 09

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 10

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 11

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 01

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 02

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 03

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 04

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 05

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 06

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 07

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 08

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 09

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 10

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 11

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin