เรื่องย่อ

เมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังทรุดหนัก ได้รับการฟื้นฟูโดยกองทุนทรัพย์สินของพระจักรพรรดิ์ แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ไม่ ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด สังคมญี่ปุ่นก็ยังคงเหมือนเดิม เหมือนเมื่อครั้งเศรษฐกิจทรุดหนัก ผู้คนตกงาน สังคมเต็มไป ด้วยอาชญากรรม การฆ่าตัวตาย และการแก่งแย่ง

 

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 01

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 02

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 03

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 04

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 05

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 06

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 07

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 08

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 09

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 10

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 11

 

ดูสำรอง

 

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 01

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 02

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 03

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 04

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 05

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 06

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 07

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 08

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 09

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 10

C The Money of Soul and Possibility Control ตอนที่ 11

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin