เรื่องย่อ

เรื่องย่อ Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1

Assassination classroom ซับไทย เริ่มต้นจาก 70 ของดวงจันทร์ได้ถูกระเบิดหายไป โดยเกิดจากสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดคล้ายปลาหมึก ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง 20 เท่า และถูกตั้งค่าหัวไว้ 10,000 ล้านเยน ซึ่งเจ้านี่ก็ได้กลายมาเป็นครูในโรงเรียนมัธยมต้น ซึ่งเหล่านักเรียนต้องหาทางกำจัดมันให้ได้ก่อนจะเรียนจบ ไม่เช่นนั้นอาจจะถึงวันที่โลกต้องดับสูญก็เป็นได้ Assassination classroom ซับไทย

#assassination classroom pantip

 

 

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 01

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 02

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 03

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 04

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 05

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 06

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 07

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 08

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 09

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 10

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 11

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 12

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 13

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 14

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 15

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 16

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 17

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 18

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 19

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 20

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 21

Assassination classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 22

 

 

ดูสำรอง

สำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 01 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 01 ซับไทย

สำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 02 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 02 ซับไทย

สำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 03 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 03 ซับไทย

สำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 04 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 04 ซับไทย

สำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 05 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 05 ซับไทย

สำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 06 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 06 ซับไทย

สำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 07 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 07 ซับไทย

สำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 08 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 08 ซับไทย

สำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 09 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 09 ซับไทย

สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 10 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 10 ซับไทย

สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 11 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 11 ซับไทย

สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 12 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 12 ซับไทย

สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 13 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 13 ซับไทย

สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 14 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 14 ซับไทย

สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 15 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 15 ซับไทย

สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 16 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 16 ซับไทย

สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 17 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 17 ซับไทย

สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 18 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 18 ซับไทย

สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 19 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 19 ซับไทย

สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 20 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 20 ซับไทย

สำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 21 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 21 ซับไทย

สำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 22 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 22 ซับไทย

สำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 23 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 23 ซับไทย

สำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 24 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 24 ซับไทย

สำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ดูสำรองตอนที่ 25 ซับไทย | ชมสำรองตอนที่ 25 ซับไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin