เรื่องย่อ

ในยุคที่เสียงของมนุษย์กำหนดถึงตัวอักษรให้กลายเป็นวัตถุได้ โลกของ “Logos” ได้กำเนิดจากเสียงและความเป็นจริง และเติบโตจนเกินการควบคุม จนมีกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาต่อกรกับคนที่ใช้พลังในทางที่ชั่วร้าย

 

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 01

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 02

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 03

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 04

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 05

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 06

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 07

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 08

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 09

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin