เรื่องย่อ

เรื่องที่เกิดขึ้นตามหน่วยที่ 8 แห่งกองการโจมตีมือถือครั้งที่ 5 ของกองกำลังพิเศษที่ 5 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า “The Eighth” ที่ใช้อาวุธเกราะ “Willwear” เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้น อาชญากรรม.

 

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 01

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 02

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 03

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 04

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 05

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 06

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 07

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 08

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 09

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 10

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 11

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 12

 

ดูสำรอง

 

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 01

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 02

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 03

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 04

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 05

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 06

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 07

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 08

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 09

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 10

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 11

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei ภาค 2 ตอนที่ 12

 

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin